Fullmäktigevalet

Bli en aktiv delägare!

Val till fullmäktige i Eskilstuna eller Strängnäs - ta chansen att vara med och påverka.

Vart tredje år har du som försäkringskund möjlighet att påverka genom att rösta fram vem som ska representera dig i fullmäktige, Länsförsäkringar Södermanlands högsta beslutande organ. I augusti och september hade du som kund möjlighet att föreslå dig själv eller någon annan sakförsäkringskund till fullmäktige. Nu är det dags att välja.

Valberedningen har tagit fram en lista över valbara kandidater utifrån inkomna förslag och nuvarande fullmäktigeledamöter. För varje kommun finns 25% (eller minst två personer) fler nominerade än vad som ska tillsättas. Du röstar på det antal som är aktuellt i din kommun.

Valet pågår 9 - 22 november. Du loggar in med ditt BankID och röstar.

Frågor och svar om valet hittar du här.

Valresultat

Valresultatet presenteras senast den 15 december på vår hemsida.

Rösta med BankID eller fyll i formuläret

 

Som kund är du också delägare

Som kund i Länsförsäkringar Södermanland är du också delägare. Du har inflytande över verksamheten och eftersom bolaget ägs av våra kunder har vi inga andra uppdragsgivare att ta hänsyn till. Under valprocessen har du direkt inflytande över verksamheten genom att välja vilka lokala representanter som ska sitta med i vårt fullmäktige - bolagets högsta beslutande organ. Valet gäller för en tid av tre år, räknat från och med 1 januari året näst efter det under vilket valet ägt rum.

Rösta kan den som har en sakförsäkring i Länsförsäkringar Södermanland och bor i den kommun som det är val i. Även bolag/juridiska personer som har sina försäkringar i Länsförsäkringar Södermanland är röstberättigade (dessa röstar genom att välja ”Utskrift” i valportalen).

 

Regler för nominerings- och röstningsförfarande (pdf)